Aday Öğrenci

Bağlantılar

Aday Öğrenci

  •  2 Haziran 2018 Cumartesi
  •  425 Görüntüleme
  •  Yazdır

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ

Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü iki bileşenden oluşan bir alandır. Birinci alan Uluslararası Ticareti, ikinci alan ise Lojistiği kapsamaktadır. Uluslararası ticaret globalleşen dünyada özellikle 2000 yıllardan sonra ve teknolojinin gelişmesiyle beraber, uluslararası mal ve hizmet ticareti ile sermaye akımlarının eski dönemlere nazaran çok büyük bir hareketliliğe ve karmaşık bir yapıya bürünmesiyle artış göstermiştir. Uluslararası ticaret bilim dalının konusu, kendi ana ülkesi dışında faaliyet gösterdiği ülkelerde yerleşmiş şirket olarak tanımlanan uluslar üstü veya çok uluslu şirketlerin ve ekonomik birim olarak ele alınabilecek ülkelerin ithalat ve ihracata ilişkin ekonomik temeller, işlemler ve uygulamalar, dış ticarette kullanılan belgeler, dış ticaretin finansmanı gibi farklı ve birbirlerini tamamlayan alanlardan oluşmaktadır. Dış ticaretin finansmanını sağlamak üzere uluslararası finansal piyasalarda çok sayıda finansal ürünler de ortaya çıkmıştır. Firmaların, modern dış ticaret işlemlerini, çeşitli belgelerini, finansman usullerini bilen uzmanlara büyük gereksinimleri vardır.

Bölümün ikinci alanı “lojistik” sadece taşımacılık faaliyetlerinden ibaret olmayıp mal, hizmet, bilgi gibi hususların teslim alınması, depolanması, müşterinin gereksinim duyduğu noktaya kadar taşınması gibi etkinliklerin ekonomik bir plân dâhilinde koordine edilmesi olarak tanımlanabilir. Günümüz ekonomik ilişkilerinde ve dış ticarette lojistik uygulamaları büyük önem kazanmıştır. Firmaların maliyetleri içinde lojistik masrafları büyük oranlara ulaşmıştır. Bu alanın uzmanlık gerektirmesinden dolayı firmalar giderek bu faaliyetlerini lojistik firmalarına devretmektedirler.

Bu nedenlerle, uluslararası ticaret ve lojistik bugünün ve geleceğin meslekleri arasında görülmektedir.Günümüzde uluslararası ticaret ancak modern lojistik faaliyetleri çerçevesinde yürütülebilmektedir. Dolayısı ile uluslararası ticaret uygulamaları alanında uzmanlaşmış kişilerin mutlaka lojistik bilgilerine de sahip olmaları gerekmektedir. Bu manada bölümde uluslararası ticaret ve lojistiğin bir arada yer alması öğrencilerimize büyük katkı sağlayacaktır. Bölümde çağın ve günün şartlarına uygun modern uluslararası ticaret ve lojistik bilimleri ile uygulamalarını çok iyi bilen uzmanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Bölümümüz 2011 yılında Bakanlar Kurulunun 15.06.2011 tarih ve 2011/2018 sayılı kararı ile Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu bünyesinde 5 bölümden (Uluslararası Ticaret ve Lojistik adı altında) biri olarak kurulmuştur. Bölümümüz, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, ilk öğrencilerini 2017 - 2018 eğitim öğretim yılında 40 öğrenci kontenjanı ile almıştır. Bölümümüze 2018-2019 eğitim öğretim yılında 50 öğrenci kontenjanı tanınmıştır.

Bölüm Mezunlarının İş Olanakları

Uluslararası ticaret ve lojistik mesleğinin Türkiye’mize has çok iyi bir avantajı söz konusudur. Bu da Türkiye’nin coğrafi konumudur. Türkiye’nin kilit roldeki coğrafi konumumuz sayesinde kara, deniz ve hava ulaşımı hem Türkiye hem de dünya için çok önemlidir. Bu durumu bölümümüz mezunları avantaja çevirebilir. Kazançlı meslekler arasında işsiz kalmanın gerçekten düşük bir ihtimal olduğu seçenek olarak ortaya çıkar.  Bunu da yapmanın yolu kendini alanında geliştirebilmektir.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü mezunları yönelecekleri alana göre özel ve kamu sektörlerinde veya kendi iş yerlerinde çalışabilirler.

Özel Sektörde;

  1. İthalat ve ihracat yapan tüm şirketler/ işletmeler/ işyerlerinde,
  2. Hava alanlarında,
  3. Nakliye firmalarında,
  4. Lojistik ve kargo firmalarında,
  5. Fabrikaların lojistik ve dış ticaret bölümlerinde,
  6. Firmaların  üretim, enerji, hizmet sektörünün üretim ve pazarlama bölümleri ile firmaların ihtiyaç duyulan herhangi bir departmanında,
  7. Öğrenilecek yabancı dil veya diller sayesinde firmaların tercümanlık hizmetlerinde iş bulabilirler.

Kamu Sektöründe diğer lisans programları gibi girilecek olan ve atanmak için yeterli KPSS puanını alarak kamu kurum ve kuruluşlarında memuriyet elde edilebilir.

Elde edilecek meslek mensubu veya memuriyet neticesinde şu unvanlara sahip olunabilinir:


Dış Ticaret ve Lojistik Yöneticisi

Dış Ticaret Lojistik Sorumlusu

Dış Ticaret ve Lojistik Uzman Yrd.

Uluslararası Kara Taşımacılığı Operasyon Sorumlusu

Satış - Pazarlama (Uluslararası Nakliyat ve Gümrük)

Lojistik Sorumlusu

Lojistik Elamanı

Satın Alma ve Lojistik Uzmanı

Satış Lojistik Sorumlusu

Lojistik Planlama Uzmanı

Dış Ticaret Sorumlusu

Dış Ticaret Elemanı

Ticaret ve Pazarlama Elamanı

Dış Ticaret Uzmanı

Yurtdışı Tedarik ve Dış Ticaret Sorumlusu

Dış Ticaret Bölge Satış Sorumlusu

Kamuda devlet memuru (657 sayılı kanuna tabi veya akademisyen vb.) veya işçi statüsünde çalışabilirler.
Güneş Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi Turhal Kampüsü- Turhal/Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.