Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
  • Tanıtım

Sunuş

Olağanüstü bir durum veya doğal bir afetle karşı karşıya kalındığında, halkın yardımına koşacak olan itfaiye teşkilatları ile sivil savunma ekipleri hem yetersiz kalmakta hem de aralarında yetersiz koordinasyon oluşu nedeniyle karışıklıkların ortaya çıkması kaçınılmaz olmaktadır. Bunun en önemli nedeni, acil yardım hizmetlerindeki dağınıklık ve yeterli afet yönetimi disiplininin sağlanamamış olmasıdır. Bu noktadan hareketle, her türlü afet veya olağanüstü durum karşısında gerekli olan tüm acil yardım hizmetini verebilecek olan; afet yönetiminin temel ilkelerini öğrenmiş ve uygulayabilecek durumda donatılmış olan; kendisine bağlı ekipleri kurabilecek, eğitebilecek, gerektiğinde sevk ve idaresini üstlenebilecek olan uzman personele ihtiyaç duyulmaktadır. 

Türkiye'nin üyelik başvurusu üzerine müzakere sürecini başlatan Avrupa Birliği ülkeleri ile Dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinde uygulanan “tek numarayla tüm acil yardım hizmetlerinin karşılanması” itfaiye teşkilatları tarafından yönetilmektedir. Türkiye Avrupa Birliği üyeliğine dair imzalamış olduğu anlaşmalar ile bu doğrultuda hazırladığı uyum yasalarının bir kısmı da bu konuyu kapsamaktadır. Bu hizmeti vermek için çağdaş donanımlı ve iyi eğitilmiş “Acil Yardım Uzmanı ve Afet Yöneticileri”ne ihtiyaç vardır. Bu alandaki boşluğu doldurmak amacıyla Amerikan Ulusal Afet Yönetimi Birliği (FEMA) ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında bir eğitim anlaşması imzalanmıştır. Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla yapılan bu anlaşma gereğince tüm iller kademeli olarak Afet Yönetimi konusunda standart bir eğitimden geçirilecektir. Uygulamanın ana dayanaklarından biri de yeniden yapılandırılmış itfaiye teşkilatlarıdır. Bu amaçla doğacak nitelikli Acil Yardım Uzmanı, Afet Yöneticisi, İtfaiye Teşkilatı Uzmanı ve yöneticilerine olan ihtiyaç, Acil Yardım ve Afet Yönetimi konusunda eğitim veren 4 yıllık bir lisans programıyla karşılanabilir. Ülkemiz genelinde faaliyet gösteren birçok Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun bünyesinde iki yıllık “Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği” (AAT) önlisans programı ile iki üniversitemizde “İtfaiye ve Yangın Güvenliği” (İYG) önlisans Programı bulunmaktadır. Bu programdan mezun olanların yönetici olabilmeleri için lisans diploması almaları gerekmektedir. “Acil Yardım ve Afet Yönetimi” bölümünün, AAT ile İYG önlisans programlarının genel anlamda bütünleştirilerek vereceği lisans düzeyindeki eğitimle, bu açığı kapatacağı düşünülmüştür. Böylelikle bu bölümün, özgün öğrencilerinin yanı sıra, AAT ile İYG programları mezunlarına dikey geçiş hakkı tanıyarak geniş bir kitleye hizmet vereceği de göz önünde bulundurulmalıdır.  

Bölümümüzde olağanüstü durum ve afetlerde kriz masası sorumluluğu üstlenebilecek, kendisine bağlı sivil savunma birimlerini eğitip yönetebilecek, her koşulda arama ve kurtarma çalışmalarını organize edebilecek, sevk ve idare sorumluluğunu üstlenebilecek, gerektiğinde görev yaptığı bölgede yaşayan tüm insanlara arama-kurtarma ve hayatta kalma konularında periyodik olarak eğitim verebilecek uzman personel yetiştirilmektedir. Bu programın en önemli başarı ölçütü mezun öğrencilerin iş bulma ve işe yerleşme oranlarıdır.

Bu düşüncelerden hareketle ve ülkemizin geçmişte yaşadığı acı deneyimlerden elde edilen çıkarımlar doğrultusunda, acil yardım ve afet yönetimi alanında eğitim almış uzman personele olan ihtiyacı karşılamak üzere, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu 4 yıllık “Acil Yardım ve Afet Yönetimi” lisans programı açılmış ve ilk öğrencilerini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında alarak akademik faaliyetlerine başlayacaktır.

Programdan Mezun Olanların Unvanı: Acil Yardım ve Afet Yönetimi programını bitirenler lisans diploması almaya hak kazanırlar.  Diplomada " Acil Yardım ve Afet Yönetimi Programını lisansını tamamlamıştır" ibaresi yer alacaktır.

İstihdam Olanakları ve Mezunlara Olan Talep: Acil Yardım ve Afet Yönetimi programından mezun olanlar çok geniş istihdam olanaklarına sahiptirler.

  • Acil Durum Yönetimi Başkanlığı teşkilatı içerisinde bulunan merkez ve il şubelerinde yönetici, kısım şefi veya uzman olarak görev alabilirler.
  • İl Afet ve Acil Durum müdürlükleri içerisinde memur veya saha elemanı olarak görev alabilirler.
  • Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde memur veya saha elemanı olarak görev alabilirler.
  • Her türlü il, ilçe belediyelerine ait itfaiye müdürlüklerinde uzman veya yönetici konumunda çalışabilirler.
  • 112 ambulans merkezlerinde uzman veya koordinatör olarak çalışabilirler.
  • 5902 nolu kanun içerisinde belirlenmiş çerçeve niteliğinde faaliyet gösteren özel sektör kurumlarında çalışabilirler.
  • Kar amacı gütmeyen kuruluşlarda halkın bilinçlendirilmesi ve eğitimi gibi konularda faaliyet gösterebilirler.
  • Üniversitelerde akademik bir kariyer yapabilir ve iş hayatlarına bilim insanı olarak devam edebilirler.
Güneş Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi Turhal Kampüsü- Turhal/Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.