Tanıtım

İLÇE TARİHİ

Turhal'ın günümüze kadar yazılmış bir tarihi bulunmadığı için, hangi tarihte, kimler tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bugüne kadar yapılan Araştırmalarda adı KAŞEN - KURAŞAR - KASİURA - GAYGURA - TURNALİT olarak geçmektedir.

Turhal kalesinde bulunduğu söylenen iki kitabenin Sümer yazısı ile yazılmış olması, Turhal'ın tarihçesinin Sümerlilere kadar uzandığını göstermektedir. Sümerlilerin M.Ö 3000'li yıllarda yaşadıkları düşünülürse Turhal'ın kuruluş tarihinin günümüzden yaklaşık 5000 yıl öncesine dayandığı anlaşılmaktadır. Pers soylularından Ariaretes, Gaziura'yı (Turhal) başkent yapmıştır.

Mütareke ve Milli Mücadele yıllarında Turhal Mustafa Kemal Paşa önderliğinde tüm varlığını ortaya koymuş, kurtuluş savaşı sırasında yüzlerce şehit vermiştir. Milli Mücadelenin en önemli adımı olan Samsun'dan Havza ve Amasya'ya oradan da Sivas'a geçen Mustafa Kemal Paşa'nın güzergâhında Turhal vardır.

Turhal, Osmanlı idari yapısında üç yüz haneli bir bucak merkezi iken 1892 yılında Belediye teşkilatı kurulmuş ve 01.09.1944 yılına kadar Tokat'a bağlı bir bucak olarak idari yapıda yer almıştır. Bu tarihten itibaren ilçeye dönüştürülen Turhal 1934 yılında Şeker Fabrikasının açılmasıyla ekonomik ve sosyal açıdan hızla gelişmeye başlamıştır.

COĞRAFİ YAPI

Turhal İlçesi 40 derece 18 dakika enleminin ve 36 derece 06 dakika boylamının kesiştiği yerdedir. İlçenin yüzölçümü 911 km2 dir. İlçe merkezi 493 rakımdadır.İlçenin kuzeyinde Amasya İli ve Erbaa İlçesi, güneyinde Pazar İlçesi, batısında Zile İlçesi, doğusunda Tokat İli yer almaktadır.Turhal İlçesi bağlı olarak 6 kasaba, 47 köy ile Tokat İlinin en büyük ilçesidir.

EKONOMİK YAPI

İlçede ekonomik yapı Tarım, Hayvancılık ve Sanayi Ticaretten oluşmaktadır.

A) Tarım:

İlçede tarıma elverişli alanların %59'u kıraç, %41'i sulanabilir durumdadır. İlçede yetiştirilebilen tarım ürünleri içerisinde hububat, sofralık domates, şeker pancarı, yağlık ayçiçeği, yem bitkileri ve her çeşit meyve ve sebze yetiştirilmektedir.

B) Hayvancılık:

İlçenin en önemli geçim kaynaklarından biriside hayvancılıktır.  Hayvansal ürünler arasında et, süt, tereyağı, peynir, çökelek ve yün önemli bir yer tutmaktadır.

C) Sanayi ve Ticaret:

İlçede Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı Turhal Şeker Fabrikası, S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifi bulunmakta olup, Özel sektöre ait ise 76 iş yeri mevcuttur. İlçede halen faal olan 2 adet S.S. Küçük sanayi sitesi, 1 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. İlçe ekonomisine canlılık getirecek olan 594,230 m² lik Turhal OSB için gerekli olan prosedür tamamlanmıştır.

OKULUMUZ

2011 yılı Bakanlar Kurulu kararı ile aşağıdaki bölümlerle kurulmuştur:

  • Bankacılık ve Sigortacılık,
  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik,
  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi,
  • Moda Tasarım,
  • Grafik Tasarım.

Bankacılık ve Sigortacılık bölümü ilk öğrencilerini 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Halihazırda normal öğretim 278 ve ikinci öğretim 71 öğrenci mevcudu ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü 40 öğrenci ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Acil yardım ve Afet Yönetimi Bölümüne 60 öğrenci alınacaktır. 


Güneş Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi Turhal Kampüsü- Turhal/Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.