Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa
Bölümler
Tanıtım
Yönetim
Akademik Kadro
İdari Kadro
İletişim
14 Temmuz 2017 Cuma - Yüksekokulumuz Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Lisans Programı (ikinci Öğretim) İlk Kez Öğrenci Alacak

2017-2018 Eğitim-öğretim yılında yeni yüksekokul binasının hizmete girmesi ile birlikte teknolojik ve fiziki altyapısını geliştiren Yüksekokulumuz bünyesinde bulunan Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü lisans programı (İkinci Öğretim) ilk kez 80 öğrenci alacaktır. Bu bağlamda program ile ilgili tanıtıcı bilgiler aşağıda sunulmuştur.

 

 

Programın Somut Amaç ve Avantajları:

•İş hayatı ve günümüzün değişen koşullarına hızla ve kolaylıkla uyum sağlayabilen,

•Bankacılık, sigortacılık, finansal danışmanlık, finansal aracılık, yatırım proje yönetimi ve finans yöneticiliği gibi uzmanlık alanlarında hem teorik hem de uygulama bazında gerekli bilgi altyapısı ile donatılmış,

•Almış olduğu eğitimle, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmak için gerekli lisans ve sertifikaları alma konusunda önemli avantajlara sahip,

•Bankacılık ve sigortacılık alanındaki uzmanlarca olabildiğince sıklıkla verilen seminer, kurs ve konferanslarla güncel mesleki bilgilerle donatılmış,

• Kamusal ve akademik hakları fakülte mezunları ile eşdeğer hale getirilmiş,

•Günümüz gereksinmeleri çerçevesinde, ilgili özel ve kamusal kurumlara bilgi ve deneyimleri ile danışmanlık yapabilecek,

•Bankacılık ve sigortacılık alanındaki gelişmelerin özellikle uluslararası kaynaklı olması nedeniyle, gelişmeleri takip edebilecek ve uluslararası düzeyde iş ilişkileri kurup sürdürebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip,

• Finansal piyasalar, finansal teknikler, türev ürünler, bankacılık işlem ve ürünleri, finansal risk yönetimi, işletme finansmanı gibi finansın çeşitli alanlarında inovasyon yeteneği olan,

•Olayları içsel ve dışsal olarak bütüncül bir bakış açısıyla görüp değerlendirebilen,

•Analitik, yaratıcı ve esnek düşünüp, sorunlara çözüm üretebilen,

•Yüksek etik değerlere ve sosyal sorumluluğa sahip, çevreye duyarlı, takım çalışmasına uygun ve iletişim becerisi üst düzeyde olan,

•Uygulama deneyimi kazanmış, nitelikli kişiler yetiştirmektir.

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünde; finans matematiği, istatistik, temel hukuk, banka hukuku, bilişim teknolojileri, muhasebe, para-banka, işletme finansmanı, banka muhasebesi, yatırım analizi ve portföy yönetimi, bankacılık mevzuatı, sigortacılık mevzuatı, finansal araçlar ve kurumlar, hasar ve risk yönetimi, sigorta muhasebesi, reasürans teknikleri gibi derslerde teorik eğitimin mevcut (ve gerektiğinde üniversitemizin diğer birimlerinden akademisyenlerin katılımıyla) akademik kadro ile, piyasa uygulamalarına dönük eğitimin ise sektördeki profesyonellerden destek alınarak verilmesi hedeflenmektedir. Bölümün ders müfredatında SPK Lisanslama Sınavlarına yönelik olarak yatırım kuruluşları, finansal piyasalar, türev araçları piyasası, takas, saklama ve operasyon işlemleri, kredi yönetimi ve derecelendirme gibi derslerin yer alması öğrencilerimizin lisans eğitimi sonrasında onlara istihdam avantajı sağlayacaktır.

 

Programın Akademik ve Teknolojik Gelişmeler İçerisindeki Yeri:

 

Bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler sonucu yeniden biçimlenen iş yaşamında ve günlük yaşamda, bankaların ve sigortacılık alanında faaliyet gösteren şirketlerin alanları sürekli genişlemekte, önemleri artmaktadır. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde açılması öngörülen ikinci öğretim bankacılık ve sigortacılık bölümünün amacı, öğrencileri  hem sektörün yükselen talepleri doğrultusunda yetiştirmek ve globalleşen iş dünyasında onlara doyurucu ve saygın istihdam olanakları yaratmak, hemde sektörün bankacılık, sigortacılık, finansal danışmanlık, finansal aracılık, yatırım proje yönetimi ve finans yöneticiliği gibi uzmanlık alanlarındaki nitelikli elaman ihtiyacını karşılamaktır.

Ayrıca, 11/10/2014 tarih ve 29142 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sigorta Acenteliği Yönetmeliği’nde gerçek kişi acenteler ile ilgili yapılan son düzenlemenin  4. maddesinin  a ve e bendine göre,  sigorta acentesi açma koşulları hükme bağlanmıştır. Bu karar çerçevesinde öğrencilerin Bankacılık ve Sigortacılık bölümüne ilgisi artmıştır. Ayrıca emeklilik sonrası, ikinci iş seçeneği veya gelecek planlaması çerçevesinde sigorta acentesi açma düşüncesi olanlarında ikinci öğretim olanağından yararlanmak isteyeceği düşünülmektedir.

Ayrıca Yüksekokul binasının yeni yapılmış olması, eğitim-öğretim faaliyetlerinde hem materyal hem de teknolojik altyapı bakımından modern derslik ve laboratuvarlara sahip olacak olması programın güçlü yönlerinden biri olarak ifade edilebilir.